สมัครงาน

Project Manager
  • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา (หากเป็นสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือวิศวกรรมโยธา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Event และ Exhibition มาก่อน โดยเฉพาะด้านงานโครงสร้าง ออกแบบบูธ
  • ช่างคิด วางแผนเป็น เก่ง Production
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งงานเอกสาร (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint) และงานออกแบบ (SketchUp, Illustrator)
  • มีทักษะในการสื่อสารดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
  • มีความสามารถต่อรองธุรกิจกับลูกค้า และ Supplier ได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน และประสานงานการผลิต
  • สามารถบริหารโครงการและทีมงานได้ มีลักษณะความเป็นผู้นำ
  • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมอีเว้นท์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ